Vieraiden kielten opiskelu

 

Lukuvuonna 2017-2018 toteutetaan ensimmäistä kertaa varhennettua kieltenopetusta, jossa 1.- ja 2.luokkien oppilaille annetaan noin kahdeksen viikon jaksoissa kielikylpyjä koulupolun A1- ja A2- kielistä. Koulupolun A-kielet ovat englanti, espanja, ranska ja saksa.

Varsinainen vieraiden kielten opiskelu aloitetaan pääosin perusopetuksen 3.luokalta A1-kielenä.Harjun koulussa voidaan opiskella A1-kielenä englantia tai espanjaa. Kielivalinnat tehdään 2.luokan keväällä. A1-kielen opetusryhmän perustamisen vähimmäisoppilasmäärä on 12. Mikäli oppilas valitsee jonkin muun kuin englannin A1 -kieleksi, hän aloittaa automaattisesti englannin kielen opiskelun A2-kielenä 4.luokalta.

Mikäli oppilas valitsee 3.luokalta alkavaksi A1-kieleksi englannin kielen, hänellä on mahdollisuus valita vapaaehtoinen 4.luokalta alkava A2-kieli, mikäli ryhmään ilmoittautuu riittävä määrä oppilaita. Harjun koulusta on mahdollisuus käydä A2- saksan tunneilla Raholassa/Kaarilassa tai A2-ranskan tunneilla Pispalassa. A2-kielen opetusryhmän perustamisen vähimmäisoppilasmäärä on 16.

6.luokalla aloitetaan B1-kielen opiskelu. Harjun koulussa se on ruotsi. Näin oppilaalla on alakoulun aikana vähintään kaksi enintään kolme vierasta kieltä.

Linkkejä ja vinkkejä 2.luokkalaisten vanhemmille:

 

 

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu/suomenkielinen/valinnat/kielet.html

http://harjunkoulu.yhdistysavain.fi/kielipolku/

http://www.kielitivoli.fi/

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Espanjan_kieli

https://babadum.com/play/?lang=4&game