Tilapäinen vapauttaminen koulutyöstä

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen. Erityisistä syistä voidaan kuitenkin myöntää tilapäinen vapautus koulutyöstä. Ylimääräistä lomaa tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vapautusta oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi palauttaa luokanopettajalle sähköisenä (sähköpostin liitteenä) tai tulostettuna.

Tilapäisten lomien hakemisessa tulee käyttää harkintaa, toistuva lomien haku ei ole suotavaa. Omien lomien vuoksi oppilas ei saa jäädä jälkeen opinnoissaan, siksi on syytä etukäteen selvittää opettajilta mahdolliset loma-ajan tehtävät.

 

Loma-anomus löytyy sähköisenä täältä:

www.tampere.fi/liitteet/o/unnamed_3585/tilapvapauttaminen.pdf