Harjun koulun opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa

 

Koulun opetusta ohjaa opetussuunnitelma. Se pohjautuu valtioneuvoston asettamaan tuntijakoon. Tuntijaon pohjalta Opetushalliutus määrittelee valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, jotka koskevat koko Suomen perusopetusta. Näihin perusteisiin voidaan joiltakin osin tehdä kunta- ja koulukohtaisia täsmennyksiä. Tampereen kaupungin opetussuunnitelman hyväksyy Lasten ja Nuorten palvelujen lautakunta. Koulukohtainen opetussuunnitelma tarkistetaan lukuvuosittain, ja sen hyväksyy koulun rehtori.

Elokuussa 2016 Harjun koulu siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan, joka koskee melkein kaikkia oppiaineita. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa on siirtymäaika, joten lukuvuoden 2016-17 tuntijako ei vielä kokonaisuudessaan noudata uutta tuntijakoa.

Lukuvuonna 2016-17 opiskellaan seuraavan tuntijaon mukaan:

oppiaine

1.lk

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Ai

7

7

5

5

4

4

En/Esp

 

 

3

2

2

3

Ruotsi

 

 

 

 

 

2

Ma

3

4

3

4

4

4

Ympäristöoppi

3

2

2

2

3

 

Bg

 

 

 

 

 

1

Fy-ke

 

 

 

 

 

1

Uskonto/Et

1

1

2

1

1

1

Hi

 

 

 

 

1

1

Yhteiskuntaop.

 

 

 

1

1

2

Mu

1

1

1

1

1

1

Ku

1

1

2

2

2

1

Ks

2

2

2

2

2

2

Li

2

2

2

3

3

2

Valinnainen

 

 

 

1

1

1

Yht

20

20

22

24

25

26

A2-kieli

 

 

 

+2

+2

+2

 

Tampereen kaupunki on tehnyt omat täsmennyksensä valtakunnalliseen perustetekstiin. Lisäksi joissain kohdin Harjun koulu on vielä tarkentanut opetussuunnitelmaa. Uudet opetussuunnitelmat esitellään oppilaille ja huoltajille syksyn 2016 aikana.

Koko opetussuunnitelman voi lukea täältä ops.tampere.fi

Sivunavigaattorista valitaan Perusopetuksen opetussuunnitelma. Harjun koulun täydennykset tulevat näkyviin valittaessa alasvetovalikosta Harjun koulu.

Vanha opetussuunnitelma löytyy täältä ops-tampere

Lukuvuonna 2016-17 6. luokkien maantieto, biologia ja fysiikka-kemia opetetaan vielä vanhan opetussuunnitelman mukaan.